خود را باید در آینه‌ی دیگران دید...

🔹صبح زود دوستی نزد من آمد. چشمان او از خشم و نفرت می‌سوختند. او #کلمات بسیار خشن، مسموم و داغی را نسبت به کسی بیان کرد. من با صبر گوش کردم و به او گفتم: یک #روانشناس تحقیقی را در مورد عشق و نفرت انجام می‌داد. او به یک کلاس پانزده نفرۀ دانشگاه گفت: که آنها باید طی سی ثانیه اولین حروف نام دیگر دانشجویان کلاس را که شایستۀ #نفرت_ورزیدن هستند، بنویسند.

🔹یک مرد جوان نتوانست #هیچ_نامی را بنویسد، دیگران چند نام را نوشتند. یکی هم بیشترین نام را که شامل سیزده نفر بود، نوشت. #حقیقتی که از این آزمایش حاصل شد، بسیار شگفت‌انگیز بود. آن کسانی که بیشترین نامها را نوشته بودند، نام خودشان توسط اکثریت  نوشته شده بود. و #شگفت‌انگیزترین و با معنی‌ترین چیز این بود نام شخصی که هیچ نامی ننوشته بود، توسط #هیچ_کسی نوشته نشده بود.

🔹#بدانید کسانی که در سر راه زندگی‌تان ظاهر می‌شوند اغلب به صورت یک آینه ظاهر می‌شوند. آیا ما انعکاسات خودمان را در دیگران نمی‌یابیم؟ اگر شما در #خود_نفرتی داشته باشید، دیگران را شایستۀ مورد نفرت بودن می‌دانید.

🔹خودِ آن نفرت، #تنفر ایجاد و اختراع می‌کند. این ایجاد تنفر کردن هم بی‌معنی نیست. شخص به این #شیوه از دردسرِ دیدنِ آنچه که در خودش منفور است، نجات می‌یابد. و نفرت و بدی درونش را بدین وسیله #فرافکنی می‌کند.

👈وقتی که شما از #کاه_کوه می‌سازید و آنرا در دیگران می‌بینید، آنگاه آنچه را که در خودتان مانند یک کوه است، کاه خواهید دید..

🔹اجازه دهید بیاد داشته باشیم که وقتی که ما دیگران را #ملاقات می‌کنیم، باید آنها را به عنوان #آینه در نظر بگیریم و هر آنچه را که در آنها می‌بینیم، قبل از همه در خودمان جستجو کنیم. به این طریق، در آینۀ روابط روزانه، شخص مشغول #جستجوی خویشتن خود خواهد شد.

🔹#فرار کردن از دنیا و روابط آن، نه تنها بزدلانه است، بلکه بی‌فایده هم هست. راه درست این است که ما باید از آن روابط برای جستجوی خود استفاده کنیم. در غیبت آن‌ها، یافتن خودمان، همانقدر غیرممکن است که دیدن چهرۀ خود بدون آینه. پس ما به آینه دیگران برای #رشد و اصلاح خودمان نیاز داریم. در شکل دیگران، ما بطور پیوسته؛ خویشتن خودمان رامی‌بینیم.

👈 #قلبی که پر از عشق است، در دیگران عشق می‌بیند. نهایتاً تکامل این تجربه، شما را با #خدا_رودررو می‌کند.

🔹روی #همین_زمین، افرادی هستند که در جهنم زندگی می‌کنند و افرادی هم هستند که در بهشت زندگی می‌کنند. #دلیل_اصلی درد و لذت در درون خودمان است. و هر چه در #درون‌مان است، در پرده بیرون منعکس می‌شود.

#اشو

هر لحظه‌تون غرق در عشق و نور الهی..