در سال ۱۹۴۶ یعنی یک سال بعد از سقوط نازی ها(مطلب قبلی مطالعه شود) آمریکا طی عملیاتی به نام های جامپ یا همان پرش بلند نیرویی عظیم از ارتشش را به قطب جنوب فرستاد.این ارتش  از ۴۷۰۰ تفنگدار دریایی ـ۱۳ کشتی ـ یک ناو هواپیما بر و چند هواپیمای دریایی تشکیل شده بود.

آمریکا تصور میکرد که اگر نازی ها توانستند با ۳۳ نفر بشقاب های پرنده را شکار و به چنگ بیاورند پس حتما با چنین ارتش بزرگی می توانند کل سرزمین آگارتا را تسخیر و تکنولوژی چند هزار ساله آنها را به دست بیاورند.

آنها از خط قرمزهای تمدن آگارتا خبر نداشتند.تمدن آگارتا ریچارد بایر را به سرزمین خودشان بردندکه هشدار دهند از جنگ و آسیب زدن به سیاره ی زمین دست بردارید.

آمریکا هشدار ریچارد بایر را اصلا جدی نگرفت و نتیجه چیزی شد که مشاهده میکنید.خط قرمز تمدن آگارتا جنگ و آسیب رساندن به بهشت منظومه ی شمسی یعنی زمین بود.

در نهایت ارتش آمریکا متلاشی شده به کشورشان باز گشتند.