یک تکنیک باستانی موثر به نام تنفس استخوانی برای رهایی از انرژی‌های منفی

تنفس استخوانی یک تکنیک باستانی است که به شما امکان می‌دهد تا به صورت روانی، از طریق استخوان‌هایتان نفس بکشید. این تکنیک تسکین‌دهنده‌ واقعی  استرس و یک تکنیک آرامش بخش است که اگر به طور #صحیح انجام شود می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در زندگی‌تان را برطرف کنید. در این تکنیک شما #روشنایی را با انجام تنفس وارد استخوان‌هایتان می‌کنید.

چگونه می‌توان از این تکنیک برای آرامش بخشی استفاده کرد؟

۱-به صورت قائم روی یک صندلی راحت بنشینید.
۲-دست‌هایتان را در مقابل خود و روی پاهایتان قرار دهید.
۳-کف دست‌ها را رو به بالا قرار دهید.

۴-عمیق و آرام نفس بکشید.
۵-از راه تنفس، انرژی حیاتی را به دورن خود وارد کنید.
۶-ریتم دم و بازدم باید به آرامی انجام گیرد.

۷-پس از انجام چند دم و بازدم آرام و عمیق روی نوک انگشت سبابه دست چپ خود تمرکز کنید و تمام این مدت مچ، انگشتان و دست خود را ریلکس کنید.
۸-سپس هنگامی که دم و بازدم بعدی را انجام می‌دهید، احساس کنید که تمامی انرژی منفی در حال خارج شدن از نوک انگشتانتان است و بدن شما را ترک می‌کند. اگر این کار را به درستی انجام دهید از نظر انرژی بسیار قوی خواهید شد.

 

نکته مهم... تکنیک بالا این است که مطمئن شوید ریتم تنفسی عمیق را انجام می‌دهید، به این معنا که تمام حواس خود را تنها بر روی تنفس‌تان متمرکز کنید. مراحل فوق را چند بار انجام دهید و همین کار را با دست راست و نوک انگشت سبابه دست راست‌تان انجام دهید.

انرژی مثبت وارد می‌شود و انرژی منفی خارج می‌شود. این تکنیک باستانی شما را از شر همه انرژهای منفی خلاص می‌کند و انرژی مثبت را در بدن شما جاری می‌کند...